GDPR

Protecția datelor cu caracter personal

ROZE-GARDEN GREEN SRL, având sediul social in Str. Slt. Dumitru Tanasescu, Nr.4, Bl.4, Ap.13, Focsani, Judet: Vrancea, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J39/134/2016, având CUI RO35680333, prelucrează date cu caracter personal. Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de către ROZE-GARDEN GREEN SRL numai in măsura permisa prin Regulamentul General (UE) 2016/679 …

Protecția datelor cu caracter personal Read More »

Termeni și condiții

1. Definiții 1.1. În cuprinsul prezentului document, următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, înțelesurile specificate mai jos: SITE: reprezintă SITE-ul Internet aparținând ROZE-GARDEN GREEN SRL, care se află la adresa , prin intermediul căruia UTILIZATORUL are acces la informații privind serviciile și produsele oferite / asigurate de către …

Termeni și condiții Read More »

Shopping Cart